KWB Sint-Amandsberg – Wie zijn we

KWB Heilig Hart Logo

KWB Heilig-Hart Sint-Amandsberg, de plaatselijke afdeling van de Kristelijke Werknemersbeweging, is van origine een christelijke mannenbeweging. Meegaand met de tijd is onze KWB afdeling uitgegroeid tot een gezinsbeweging. We beperken ons reeds lang niet meer uitsluitend tot de Heilig Hartparochie. In de loop van de jaren mochten we leden verwelkomen van over gans Sint-Amandsberg en z’n buurgemeenten. In de jaren 90 sloot ook KWB Sint-Amandus zich aan bij onze afdeling. Ondertussen is onze vereniging 80 jaar jong. Op het ogenblik van schrijven tellen we meer dan 160 leden. Bijna 20 bestuursleden staan dag in, dag uit klaar voor het informeren van de ledengroep over de KWB activiteiten. Onze afdeling organiseert elk werkjaar tal van activiteiten zoals wandelingen, fietstochten, bedrijfsbezoeken, info-avonden, diverse gezinsfeesten, cursussen…

Wilt u meer weten over de verschillende activiteiten die onze KWB afdeling in de loop van het werkjaar organiseert, dan kunnen we u verwijzen naar ons KWB Jaarprogramma waar u een chronologisch overzicht kan terugvinden van de geplande activiteiten, of naar de verschillende KWB nieuwsflitsen.

Veel surfgenot !

1. Historiek KWB Sint-Amandsberg

In 2021 vierde onze afdeling haar 80-jarig bestaan. Daarmee is onze afdeling eigenlijk net iets ouder dan K.W.B.-nationaal. Het was immers in 1940 dat een aantal ‘vrome’ mannen van onze parochie de toestand van de onder de Duitse bezetting verdrukte arbeider bespraken. Daar ligt het begin van onze afdeling. Vanaf 1941 kwamen zij op regelmatige basis samen als een logische verderzetting van de K.A.J., onder de noemer ‘Volksontwikkeling’ van het A.C.W. Pas vanaf 1944 leed de zelfstandige organisatie voor volwassenenvorming K.W.B. (de Katholieke Werklieden Bond) ook een openbaar leven. Vanaf dan werd onze afdeling een volwaardig deel van K.W.B.-Nationaal en beleefde ze ook de veranderingen mee. Zo kenden we in de voorbije jaren 4 logo’s voor de beweging. Elk op zich kondigden ze telkens een modernisering van de beweging aan.

Van oorsprong is de K.W.B. een mannenbeweging, bedoeld voor mensen met een werknemersstatuut. Met de modernisering werd deze oorsprong omgebogen in een pluralistisch uitgangspunt met aandacht voor het ganse gezin.

2. KWB bestuur

Zoals alle afdelingen wordt ook onze KWB afdeling geleid door een groep ‘wijkmeesters’. Op dit ogenblik telt onze bestuursgroep 21 leden. Op de maandelijkse KWB bestuursvergaderingen staan zij in voor de voorbereiding en de organisatie van de diverse KWB activiteiten. Daarnaast bezoeken zij ook elke maand alle leden van de afdeling.
In de jaren dat onze KWB afdeling bestaat, kenden wij 8 voorzitters.

Alfons Van Nimmen 1941-1955 Gust Bogaert 1955-1956 Leonard Cattoir 1956-1959 Robert Frigne 1959-1976
Eric Verheecken 1976-1986 / 1989-1991 Aimé Wolaaert 1986-1989 Geert Verleysen 1991-2001 Jan Callant 2001-

Alfons Van Nimmen was de eerste voorzitter van K.W.B. Heilig-Hart. Hij leidde de beweging tussen 1941 en 1955. Gust Bogaert volgde hem op maar gaf 1 jaar later reeds de fakkel door aan Leonard Cattoir. Drie jaar later werd Robert Frigne verkozen tot KWB voorzitter. Tussen 1959 en 1976 was hij het boegbeeld van onze afdeling. Eric Verheecken volgde hem en bleef in zijn eerste periode 10 jaar voorzitter. In 1986 werd Aimé Wollaert zijn opvolger. In 1989 kwam Eric voor een tweede maal aan het hoofd van de afdeling. Deze keer tot in 1991, het jaar waarin Geert Verleysen de hoofdverantwoordelijkheid over de KWB beweging op de parochie overnam. Tien jaar lang zou Geert aan het hoofd blijven tot hij in 2001 de voorzittershamer doorgaf aan Jan Callant. Twee jaar later echter nam hij, als gevolg van toenemende beroepsverplichtingen van Jan, opnieuw het bestuur van KWB in handen.
Met de volledige KWB bestuursgroep staan we in voor de realisatie van een evenwichtig jaarprogramma, waarin iedereen wel iets kan vinden naar zijn interesse of smaak.

3. Proosten

Als katholieke beweging werd de KWB gesteund door de geestelijken van de parochie. 9 priesters vervulden in de voorbije 60 jaar de functie van KWB proost. Adhémar Van Nieuwenhuyse, Jan Van Malderen, Cyriel Smet, Wilfried Lammens, Ludwig Vanderhaegen, Paul Aerts, Lode Beyers, Piet Cramer en Jef De Roover zorgden in onze geschiedenis voor een christelijk geïnspireerde inbreng in onze beweging.

Adhémar Van Hauwenhuyze Jan Van Malderen Cyriel Smet
Wilfried Lammens Ludwig Vanderhaegen Paul Aerts
Lode Beyers Piet Cramer Jef De Roover
4. Activiteiten

Spil van de ganse werking van de KWB-afdeling is de organisatie van activiteiten ten behoeve van de leden van KWB. Aanvankelijk ging het om maar een paar activiteiten op jaarbasis. Door de jaren heen werd de groei van de KWB afdeling gestaafd door de organisatie van meer activiteiten. De laatste werkjaren staan tussen de 40 en 50 activiteiten geprogrammeerd. Het uiteenlopende karakter van de activiteiten zorgt ervoor dat iedereen aan zijn trekken kan komen. Naast een aantal ‘vaste’ activiteiten, worden elk jaar tal van bezoeken, info-avonden, cursussen, wandelingen en fietstochten voorzien.

5. Uitdaging

Zoals u kan merken is ons KWB palmares al behoorlijk gevuld. Elk (werk)jaar opnieuw proberen we nieuwe activiteiten aan deze historiek toe te voegen. Met zorgvuldig uitgekozen KWB activiteiten proberen wij onze leden en mensen vreemd aan onze KWB beweging een afwisseling te bieden inzake ontspanning. Hopelijk hoort u daar ook bij !