Privacyverklaring aangaande ledengegevens

KWB Sint-Amandsberg bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van KWB vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek. De gegevens worden door KWB vzw tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard. Behoudens KWB vzw, slaat KWB Sint-Amandsberg deze verstrekte gegevens ook op in een eigen beveiligde database voor eigen gebruik volgens de eigen strategie naar onze leden toe. Deze gegevens worden eveneens tot maximum 2 jaar bewaard na het stopzetten van het lidmaatschap, tenzij omstandigheden ertoe leiden dat deze gegevens beter nog iets langer bewaard blijven. Uit deze gegevens kan KWB Sint-Amandsberg secundaire gegevens afleiden bijvoorbeeld voor het opstellen van statistieken. De gegevens worden gebruikt voor:
  • De ledenadministratie (gebeurt door KWB vzw)
  • Onze eigen administratie
  • Het bezorgen van het ledenblad RAAK, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling.
  • De KWB-ledenverzekering (gebeurt door KWB vzw)
Als je je gegevens wilt inkijken of verbeteren, kan dit steeds online (http://korpus.kwb.be) of via mail aan de secretaris en verantwoordelijke voor Korpus: Norbert De Meyer (norbert@kwbsintamandsberg.be). KWB Sint-Amandsberg verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoons-gegevens na te leven.
Fotogalerij
Door deel te nemen aan de activiteiten van KWB Sint-Amandsberg verklaren de leden zich akkoord dat er sfeerfoto's van deze activiteiten op de website worden geplaatst. Indien een lid niet wenst op de fotogalerij te verschijnen, kan hij dit steeds uitdrukkelijk doorgeven aan onze secretaris.